czwartek, 12 stycznia 2012

Pisanie książek na zamówienie


Pisanie książek jest zajęciem bardzo popularnym wśród postaci publicznych, polityków oraz różnego rodzaju gwiazd i gwiazdeczek. Nie każdy z nas posiada jednak talent i cierpliwość potrzebną do stworzenia literackiego dzieła. W obecnych czasach dużą popularnością cieszy się, więc pisanie książek na zamówienie. Działanie takie bardzo często określane jest angielskim wyrażeniem ghostwriting. Warto pamiętać, iż pisanie książek na zamówienie wymaga czasu. Zapłacenie innemu autorowi za sporządzenie w naszym imieniu dzieła to dopiero początek procesu. Koszt takiego przedsięwzięcia zależy od popularności danego pisarza oraz trudności tematu. Często okazuje się, że pisanie książek na zamówienie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia badań i zbieraniem materiałów, za które pisarz musi otrzymać odpowiedni wynagrodzenie. Pisarze pobierają stawki za słowa, strony lub za całe, gotowe książki. Najczęściej pisarz piszący takie książki pozostaje nieujawniony, wiele osób publikujących książki nie przyznaje się do korzystania z ich usług.